De economische crisis noopt uitzendbureaus de kosten omlaag te brengen. Specifiek gericht op kostenbesparing voor de uitzend- en payroll branche, is BirdsEyeView gestart met de ontwikkeling van een nieuw concept waarmee ondernemingen in deze branche hun efficiency met sprongen kunnen verhogen. In het voorjaar 2010 verwachten wij de eerste resultaten van de ontwikkelingen  te kunnen

Read more…