Voor StudieKring , het grootste huiswerkbegeleidingsinstituut in Nederland, ontwikkelde BirdsEyeView een nieuwe, volledig webgebaseerde bedrijfsapplicatie. De nieuwe software ondersteunt Studiekring’s primaire bedrijfsproces, van planning tot facturatie en koppelt met de salarisverwerking en financiele administratie. Inmiddels is alweer de derde nieuwe release opgeleverd  en in gebruik genomen.