Het zal u niet zijn ontgaan dat de website van BirdsEyeView toe was aan een update. De nieuwe layout sluit beter aan bij deze tijd en een update naar de laatste stand der techniek maakt de website sneller en betrouwbaarder. Veel surfplezier gewenst.

Na afronding van de eerste fase van Flex2GO ontdekken uitzendbureau’s en payrollorganisaties nu in rap tempo de voordelen van Flex2GO. Het aantal gebruikers neemt zienderogen toe. In de tussentijd werken wij verder aan de verbetering en uitbreiding van ons product. Binnenkort zullen we een aantal nieuwe ontwikkelingen aankondigen! Op www.flex2go.nl is meer informatie te vinden over het nieuwe initiatief.

De economische crisis noopt uitzendbureaus de kosten omlaag te brengen. Specifiek gericht op kostenbesparing voor de uitzend- en payroll branche, is BirdsEyeView gestart met de ontwikkeling van een nieuw concept waarmee ondernemingen in deze branche hun efficiency met sprongen kunnen verhogen. In het voorjaar 2010 verwachten wij de eerste resultaten van de ontwikkelingen  te kunnen

Read more…

Bouwbedrijf BAM heeft BirdsEyeView gevraagd een hoeveelhedenprogramma te ontwerpen voor Bam Utiliteitsbouw. Dit programma haalt hoeveelheden uit CAD-tekeningen, waarmee berekeningen kunnen worden gemaakt. De applicatie classificeert onderdelen van tekeningen op basis van de STABU of elementenmethode. De software wordt ingezet tijdens het maken van een bestek of bij het opstellen van een ruimteboek of afwerkstaat.

Read more…

Voor StudieKring , het grootste huiswerkbegeleidingsinstituut in Nederland, ontwikkelde BirdsEyeView een nieuwe, volledig webgebaseerde bedrijfsapplicatie. De nieuwe software ondersteunt Studiekring’s primaire bedrijfsproces, van planning tot facturatie en koppelt met de salarisverwerking en financiele administratie. Inmiddels is alweer de derde nieuwe release opgeleverd  en in gebruik genomen.