Our Blog

Bam hoeveelhedenBouwbedrijf BAM heeft BirdsEyeView gevraagd een hoeveelhedenprogramma te ontwerpen voor Bam Utiliteitsbouw. Dit programma haalt hoeveelheden uit CAD-tekeningen, waarmee berekeningen kunnen worden gemaakt. De applicatie classificeert onderdelen van tekeningen op basis van de STABU of elementenmethode. De software wordt ingezet tijdens het maken van een bestek of bij het opstellen van een ruimteboek of afwerkstaat. De eerste fase is inmiddels in volle gang.
Inmiddels is een vervolgproject gestart waarin het systeem wordt uitgebreid met rapportages, een Excel-koppeling, intergratie met MS Sharepoint e.a..

Comments are closed.