Planning en matching

Via het elektonisch planbord heeft u snel inzicht en overzicht over de planning van uw medewerkers. Vanuit dit elektronische planbord kunt u snel en eenvoudig gegevens opzoeken over medewerkers, tarieven, klanten e.a.

De uitgebreide matchingsmodule stelt u in staat om snel en doeltreffend kandidaten te vinden bij aanvragen van klanten. De matchingsmodule houdt rekening met kwaliteiten, opleidingen en ervaring van medewerkers, reisafstanden woon-werk, brutoloonkosten e.a.

plandetail