Document management

Per medewerker en klant kan in FlexGate een elektronisch archief worden opgebouwd. In dit elektronisch archief kunnen bestanden van enig formaat worden opgenomen, waaronder ingescande documenten zoals correspondentie, contracten en ID-bewijzen. Mits geautoriseerd hebben gebruikers op andere locaties dan snel toegang tot alle relevante documentatie.

docman